Forside -> Her arbejder vi -> Asyl -> Asylcentrene
  Her arbejder vi:
  Alle nye asylansøgere bor på center Sandholm, indtil myndighederne har afhørt dem om asylsagen. Så flytter de til et opholdscenter eller et specialcenter.
  Støt Røde Kors' arbejde:

  Støt Røde Kors' arbejde

  Dit bidrag vil støtte
  Røde Kors' generelle arbejde
  Flygtninge i Danmark 33907 .asp?utm_source=drkdk&utm_medium=link" target="_blank">
  Centeroversigt

  Modtage- og udrejsecentre:
  Center Sandholm
  Center Avnstrup

  Opholdscentre:

  Center Jelling/Thyregod

  Specialcentre:

  Center Kongelunden
  Center Gribskov
  Center Fasan

  Hvordan bor en asylansøger?
  Bovilkår og hverdag på et asylcenter.

  Asylcentrene

  De fleste asylansøgere i Dan-mark bor på et af Dansk Røde Kors’ asylcentre, imens myndig-hederne behandler deres sag.

  Dansk Røde Kors sørger for undervisning, aktiviteter og sundhedsydelser til beboerne, og organisationen har fem forskellige typer centre:

  Modtagecenter
  Alle nye asylansøgere bor på center Sandholm i de første uger. Dansk Røde Kors registrerer dem som beboere og udleverer tøj, dyner og lignende. Asylansøgerne får også tilbudt en samtale med Dansk Røde Kors’ sygeplejersker eller læger.

  Asylansøgerne flytter videre til et opholdscenter, når myndighederne er færdige med at interviewe dem til asylsagen.

  Opholdscenter
  De fleste asylansøgere flytter ind på et opholdscenter, når myndighederne ikke længere skal interviewe dem om asylsagen. Her bor de, indtil sagen er endelig afgjort. Dansk Røde Kors har opholdscentre i Jelling og Thyregod og et opholdscenter kun for kvinder i København. I Nordjylland er der desuden to kommunale opholdscentre.

  Kvindecenter
  Enlige kvinder og kvinder med børn kan bo på centre Fasan i København, imens deres asylsag bliver behandlet.

  Omsorgscenter
  Asylansøgere med alvorlige fysiske eller psykiske problemer bor på center Konge-lunden uden for København. Omsorgs-centret har ekstra personale, som yder særlig omsorg og tager sig af beboernes problemer og sygdomme. Der er blandt andet ansat psykologer og fysioterapeuter.

  Børnecenter
  Hvert år søger børn og unge under 18 år asyl i Danmark uden deres forældre. De bor på Center Gribskov, hvor personalet støtter dem og skaber trygge rammer, imens myndighederne afgør børnenes asylsager.

  Udrejsecenter
  Asylansøgere flytter tilbage til center Sandholm eller til center Avnstrup uden for Roskilde, hvis de får afslag på asyl og ikke frivilligt forlader Danmark.